Harmonogram VIII edycji konkursu

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować Państwa o ósmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego dla uczniów szkół średnich, który realizowany będzie przez Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Warszawskiej.
Serdecznie dziękujemy za bardzo liczny udział uczniów z Państwa szkół w zeszłych edycjach konkursu. Liczymy, że również w tym roku konkurs będzie cieszył się tak dużym powodzeniem wśród Państwa uczniów. Wierzymy, że tego typu inicjatywa na rzecz kształcenia uczniów szkół średnich i przyszłych studentów kierunku Papiernictwo i Poligrafia przyczyni się do zwiększenia zainteresowania uczniów problemami poligraficznymi oraz do integracji poligraficznego środowiska nauczycielskiego i akademickiego.
Pierwsze 2 etapy konkursu realizowane będą za pośrednictwem strony internetowej o adresie:
https://konkurspoligrafia.mt.pw.edu.pl

Laureaci i wyróżnieni finaliści, łącznie do 20 osób, uzyskają uprawnienia do przyjęcia na studia realizowane na kierunku Papiernictwo i Poligrafia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej, poza normalną procedurą konkursową. Uprawnienia te obowiązują w roku uzyskania świadectwa dojrzałości i będą realizowane od roku akademickiego 2024/2025.
Harmonogram konkursu:
15 listopada 2023 r. o godz. 12:00 – rozpoczęcie pierwszych dwóch etapów konkursowych,
15 grudnia 2023 r. o godz. 24:00 – zakończenie pierwszego i drugiego etapu konkursowego,
15 marca 2024 r. o godzinie 12.00 etap finałowy w Gmachu Zakładu Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej przy ul. Konwiktorskiej 2 w Warszawie.
Osoby zakwalifikowane do finału zostaną zaproszone za pośrednictwem poczty elektronicznej do wzięcia w nim udziału, nie później niż w terminie do 15 stycznia 2024 r.
Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem strony internetowej konkursu https://konkurspoligrafia.mt.pw.edu.pl.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 22 831 09 53; 22 635 59 13; 22 234 33 66 lub e-mailowy ztp.wmt@pw.edu.pl z sekretariatem Zakładu Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii. Dane kontaktowe znajdą Państwo również za pośrednictwem strony internetowej https://www.mt.pw.edu.pl/poligrafia.
Serdecznie zachęcamy Państwa uczniów do udziału w tym konkursie.

Z wyrazami szacunku,

Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego

Prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski

Kierownik Zakładu Technologii Poligraficznych

dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska prof. uczelni