Informacje Rekrutacyjne 2022/2023

Drodzy Laureaci i wyróżnieni Finaliści konkursu,

Jeszcze raz serdecznie Wam gratulujemy! Mamy nadzieję, że dołączycie do grona naszych studentów w zbliżającym się roku akademickim.

Uprzejmie prosimy o dopełnienie wszystkich formalności w związku z rekrutacją na studia w Politechnice Warszawskiej, która rozpoczyna się 6 czerwca 2022 r. Poniżej podajemy wszelkie niezbędne informacje. Prosimy o zarejestrowanie się w systemie i przestrzeganie terminów rekrutacji. Prosimy mieć na uwadze, że brak takiej rejestracji uniemożliwi rekrutację na studia pomimo posiadanego dyplomu laureata czy wyróżnionego finalisty konkursu.

Osoby, które zostały Laureatem czy wyróżnionym Finalistą VI lub wcześniejszych edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego uzyskały uprawnienia do przyjęcia na studia realizowane na kierunku Papiernictwo i Poligrafia Wydziału Mechanicznego Technologicznego (wcześniejsza nazwa Wydział Inżynierii Produkcji) poza normalną procedurą konkursową. Uprawnienia te obowiązują w roku uzyskania świadectwa dojrzałości. Listę osób, które uzyskały takie uprawnienia posiada Komisja Rekrutacyjna PW.

Osoby te proszone są o zarejestrowanie się w systemie internetowym za pośrednictwem strony.

https://www.zapisy.pw.edu.pl/ w terminie od 6 czerwca do 6 lipca 2022 r. oraz o załączenie dokumentu potwierdzającego status wyróżnionego finalisty zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie:

https://www.pw.edu.pl/Przyszli-studenci/Studia-stacjonarne/Zasady-rekrut...

Szczegółowe wytyczne dotyczące rekrutacji na studia znajdują się pod adresem:

https://www.pw.edu.pl/Przyszli-studenci/Studia-stacjonarne/Zasady-rekrut...

Gorąco zachęcamy do rekrutacji na Kierunek Papiernictwo i Poligrafia także osoby, którym nie powiodło się w konkursie. Obowiązuje wówczas normalna procedura rekrutacyjna według konkursu świadectw maturalnych.

W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontaktowanie się z Biurem ds. Przyjęć na Studia
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Gmach Główny, pokój 66
 tel.  22-234-74-12
 fax. 22-234-74-29
 e-mail: rekrutacja.bps@pw.edu.pl
https://bps.pw.edu.pl/

Z pozdrowieniami i w oczekiwaniu na spotkanie na studiach,
Organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego