Laureaci i Wyróżnieni Finaliści III Edycji Konkursu

W III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego dla uczniów szkół średnich realizowanego przez Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej wzięło udział ponad 700 uczniów z 34. szkół z całej Polski. Do finału konkursu zakwalifikowało się 27. uczniów z 8. szkół.
W finale III edycji konkursu wzięło udział 25. osób. W wyniku konkursu wyłoniono 11. finalistów z 7. szkół.

Większość tegorocznych uczniów biorących udział w finale konkursu to uczniowie klas trzecich, którzy stanowili 70% ogółu osób zakwalifikowanych do finału, oprócz nich 26% to maturzyści i 3% – uczniowie klas drugich. Tegoroczni finaliści to: 7. uczniów klas trzecich (64%), 4. uczniów z klas maturalnych (36%), którzy uzyskują uprawnienia do przyjęcia na studia realizowane na kierunku Papiernictwo i Poligrafia, poza normalną procedurą konkursową. Uprawnienia te obowiązują w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

Piotr Rostek uczeń trzeciej klasy Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie – Laureat konkursu
Jan Górecki uczeń trzeciej klasy Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Paulina Jałocha uczennica czwartej klasy Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie
Andrzej Jankowski uczeń czwartej klasy Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im Joachima Lelewela w Poznaniu
Bartosz Łakomy uczeń trzeciej klasy Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im Joachima Lelewela w Poznaniu
Agnieszka Migas uczennica czwartej klasy Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie
Weronika Modzelewska uczennica trzeciej klasy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach
Sebastian Nowak uczeń trzeciej klasy Technikum Księgarskiego im. Stefana Żeromskiego w Warszawie
Michał Rozmarynowski uczeń trzeciej klasy Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Barbara Surmacz uczennica czwartej klasy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu
Weronika Szymczak uczennica trzeciej klasy Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce