Informacje o finale II edycji konkursu w mediach

Biuletyn Politechniki Warszawskiej:
https://www.biuletyn.pw.edu.pl/Nauka-i-Dydaktyka/Dydaktyka/Sukces-II-edy...

Strony Politechniki Warszawskiej:
https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Aktualnosci/Najlepsi-zdobyli-indeks-jesz...

Niebawem dodamy kolejne relacje.