Laureaci i Wyróżnieni Finaliści II Edycji Konkursu

W II Ogólnopolskim Konkursie Poligraficznym realizowanym przez Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej wzięło udział ponad 600. uczniów z 31. szkół z całej Polski. Do finału konkursu dostało się 46. uczniów z 13 szkół, z czego 41. z 11. szkół do niego przystąpiło. Większość tegorocznych uczniów biorących udział w finale konkursu to maturzyści, którzy stanowili 61% ogółu osób zakwalifikowanych do finału, oprócz nich 22% to uczniowie klas trzecich, 13% – uczniowie klas drugich i 4% – uczniowie klas pierwszych. W wyniku konkursu wyłoniono 19. finalistów z 7 szkół, w tym: 12. maturzystów, 5 osób z trzeciej i 2 osoby z drugiej klasy, którzy uzyskują uprawnienia do przyjęcia na studia realizowane na kierunku Papiernictwo i Poligrafia, poza normalną procedurą konkursową. Uprawnienia te obowiązują w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

Lista laureatów i finalistów II Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego dla uczniów szkół średnich

Katarzyna Langer uczennica trzeciej klasy Technikum Księgarskiego im. Stefana Żeromskiego w Warszawie – Laureat konkursu
Patrycja Długoszek uczennica trzeciej klasy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie
Mateusz Miler uczeń czwartej klasy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Tadeusza Kotarbińskiego w Radomsku
Mikołaj Pytlak uczeń czwartej klasy Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Warszawie
Karolina Botko uczennica czwartej klasy Technikum Poligraficzno Medialnego im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie
Monika Bożek uczennica czwartej klasy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie
Monika Pyc uczennica trzeciej klasy Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Zygmunta Bohusza-Szyszko w Chełmie
Agnieszka Kopacz uczennica drugiej klasy Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Zygmunta Bohusza-Szyszko w Chełmie
Grzegorz Ambroziak uczeń czwartej klasy Technikum Księgarskiego im. Stefana Żeromskiego w Warszawie
Monika Kaczor uczennica czwartej klasy Technikum Księgarskiego im. Stefana Żeromskiego w Warszawie
Adrian Kala uczeń czwartej klasy Technikum Księgarskiego im. Stefana Żeromskiego w Warszawie
Beata Kurek uczennica czwartej klasy Technikum Księgarskiego im. Stefana Żeromskiego w Warszawie
Małgorzata Rostkowska uczennica czwartej klasy Technikum Księgarskiego im. Stefana Żeromskiego w Warszawie
Ula Kiełek uczennica trzeciej klasy Technikum Księgarskiego im. Stefana Żeromskiego w Warszawie
Bartosz Branicki uczeń drugiej klasy Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Zygmunta Bohusza-Szyszko w Chełmie
Michał Budziński uczeń czwartej klasy Technikum Księgarskiego im. Stefana Żeromskiego w Warszawie
Bartłomiej Chołuj uczeń czwartej klasy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Rudzie Śląskiej
Bartek Czupryn uczeń trzeciej klasy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie
Agnieszka Trzpil uczennica czwartej klasy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie